Povestea învățământului superior ieșean debutează la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din România. Clădire emblematică a Iașului de odinioară, bijuteria arhitecturală a fost fondată în 1860. Un loc cu o bogată încărcătură istorică, un spațiu pitoresc, aceasta ne amintește de urmele marelui poet Mihai Eminescu. Pătrundem în Palatul Universității, o instituție de tradiție, situată pe dealul Copoului, o zonă ce păstrează parfumul arhaic al vremurilor de demult. Amprenta arhitectului Louis Blanc rămâne o mărturie a trecerii ireversibile a timpului, ce contopește în mod armonios stilul clasic și baroc. Inaugurată în perioada de plină expansiune a puterii regelui Carol I și a reginei Elisabeta, monumentul ascunde faimoasa „Sală a Pașilor Pierduți” ornamentată cu picturile murale ale artistului plastic Sabin Bălașa.

*sursa foto: Andrei Cucu

            Direcția strategică promovată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” ține de activitatea intensă de cercetarea științifică. În condițiile globalizării, digitalizării și a rapidității informaționale, învățământul românesc urmează tiparul occidental în care baza științifică reprezintă fundamentul cunoașterii. Simbol al sistemului de învățământ românesc, prin realizările multiple obținute în plan educațional și științific, a reușit de-a lungul timpului să formeze sute de generații. Învățământul de calitate este recunoscut la nivel național, dovada clară fiind purtată de distincția obținută de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în cadrul Galei EduFin 2019, organizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Aflată într-o competiție permanentă cu universitățile occidentale, sanctuarul cunoașterii ieșene a reușit să creeze performanță, antrenând astfel spiritul competitiv în rândul studenților. Implicarea cadrelor didactice în susținerea proiectelor de educației financiare prin atragerea studenților a fost apreciată la nivel național de ASF, premiul obținut reprezentând o recunoaștere a eforturilor depuse de mentori în actul educațional. Reprezentanți de marcă ai instituției de învățământ au fost Prof. univ. dr. Dinu Airinei, decanul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor și Lector. Univ. dr. Carmen Toderașcu.

*Prof. univ. dr. Dinu Airinei, decanul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor și Lector. Univ. dr. Carmen Toderașcu

            Recunoscut centru de cercetare la nivel național, universitatea ieșeană se ghidează după reforme moderne de educație, asigurând studenților o dezvoltare contină în carieră. „Vă mulțumim foarte mult pentru manifestarea de astăzi și pentru premiul oferit. Suntem alături de Autoritatea de Supraveghere Financiară și susținem educația financiară, mai ales că în era digitală avem oportunități, provocări dar și riscuri noi, pe care avem datoria să le gestionăm înțelept”, a precizat domnul Prof. univ. dr. Dinu Airinei, decanul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor.

Gala EduFin, prin distincția oferită, urmărește promovarea educației financiare la nivel național. În cadrul evenimentului au fost cooptate autoritățile administrației publice locale și centrale, dar și instituțiile de învățământ, acesta fiind un moment aparte pentru comunitatea academică ieșeană, pentru dascălii dedicați actului educațional, pentru studenții însetați de cunoaștere și pentru absolvenții mândri de faptul că au pășit odinioară treptele celei mai prestigioase instituții de învățământ din România.

Author