„Campania <Salvator din pasiune>  își dorește să creeze o legătură tot mai strânsă între societatea civilă și serviciile profesioniste pentru situații de urgență, prin implicarea activă a voluntarilor în soluționarea problemelor cu care comunitatea se confruntă. Activităţile de voluntariat constau în participarea efectivă la acţiunile de răspuns operativ generate de manifestarea situaţiilor de urgenţă (incendii, inundaţii, dezastre naturale, epidemii etc.), însuşirea şi punerea în aplicare a noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar precum şi în cele de popularizare în rândul cetăţenilor a măsurilor preventive.”, se arată pe https://isujis.ro/voluntariat/anunt-voluntariat-i-s-u-j-iasi-din-data-de-19-02-2022/ .

              Înscrierile se fac în perioada 21.02.2022- 11.03.2022. Dosarele cu documentele solicitate se depun a sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Mihail Sturdza” al județului Iași, situat în Strada Lascăr Catargi, nr. 59, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 15.00. Apoi, în perioada 14-18 martie, ISU Iași verifiă dosarele înscrise, urmând ca persoanele declarate admise să semneze contractele în perioada 19- 27 martie 2022.

Voluntarul este persoana care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

• vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani;
• apt din punct de vedere medical;
• să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție;
• să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor inspectoratelor pentru situații de urgență.

În cadrul activităţii de înscriere, candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de înscriere;
b) certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);
c) copie după actul de identitate;
d) aviz psihologic (nu adeverință) care va conține din partea psihologului clinician un profil psihologic cu recomandări la finalul evaluării, sau din partea psihologului cu competență în apărare, ordine publică și siguranță națională cu precizarea apt sau inapt pentru activitățile în cadrul unui serviciu de urgență;
e) act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare;
f) adeverinţă medicală din care să reiasă, cumulativ, cel puțin două dintre următoarele criterii: clinic sănătos, apt pentru efort fizic de nivel mediu şi nu este în evidenţă cu boli cronice; adeverința medicală necesară dosarului poate fi obținută de la medicul de familie (nu este necesară obținerea unei adeverințe de la un medic de medicină a muncii, dar aceasta poate fi acceptată);
g) acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

 

sursa foto: realitateadeialomita.net

Author