„Frumuseţea va mântui lumea.”, afirma Dostoievski, și pornind de la acest crez, ne-am permis a defini femeia de azi ca un cumul de dăruire, pasiune, sinceritate, toleranță și acceptare, care adesea poate fi asemănată cu puterea unificatoare a familiei, ea fiind membrul cel mai important ce conferă protecție și iubire căminului, întregind tabloul familiei prin grija nemăsurată ce o poartă de-a lungul existenței sale.

 „Femeia contemporană s-a supus unor cerinţe ale vieţii moderne şi a pierdut tot ce aparţinea mai frumos naturii ei. Ce mai poate rămâne dintr-o femeie, dacă nu este pură şi sinceră, dacă nu are fineţe sufletească, dacă nu are farmecul ascendent al poeziei, dragostei şi creaţiei. Ce mai rămâne din universul nostru spiritual, fără căldura şi respiraţia nobilă a sufletului ei?”, Ernest Bernea (Meditații filozofice, Editura Predania, 2010)

Un rol important îl joacă femeia în societate– mamă, soție, colegă, prietenă, prin calitățile sale plasându-se în poziția de a obține lucrurile cu maxim de efort. Regimul politic caracterizat prin liberalizarea pieței promovează o serie de politici ce au la bază competivitatea de gen, de profesie, determinând emanciparea acestora. Hiperspecializarea acestora este efectul imediat pe care angajatorii de top îl observă, oferindu-le poziții cheie cu standarde ridicate în ceea ce privește cerintețe locului de muncă. În societățile occidentale se promovează spiritul liber, diferențele de gen fiind rar vizibile la nivelul societății. Astăzi există femeia puternică, hiperspecializată, liberă, însetată de cunoștere și axată pe dezvoltarea carierei. Antreprenoare a vieții de zi cu zi, aceasta cu minuțiozitate își prioritizează acțiunile, păstrând echilibrul perfect între viața personală și profesională.

Modelele feminine ale vieții cotidiene reprezintă constructele sociale ce oferă exemple din piața muncii,  îndrumând persoanele de gen feminin să se implice proactiv în proiecte de avergură. Proiectele profesionale devin, astfel, sursa de alimentare energetică pentru femeia independentă, dornică să atingă apogeul prin muncă și perseverență. Aplecarea permanentă asupra obținerii de noi competențe le pune în prim plan ca modele de bună practică, datorită managementul timpului bine controlat.

Lupta pentru perfecțiune devine un deziderat al femeii de astăzi, întrucât educația și locul de muncă impun anumite bariere culturale ce țin de cutumele unei societăți patriarhale în care viața se rezumă la funcția de adiminstrator al gospodăriei. Uniunea Europeană, prin politicile adoptate, pune accentul pe egalitatea de șanse între genuri, spărgând icebergul mentalității colective tradiționale. Societatea contemporană a făcut un progres considerabil în recunoașterea și acceptarea rolului jucat de modelul feminin. Un mare mister rămâne, totuși, maniera de organizare a femeii contemporane, de modul în care reușește să îndeplinească cu perfecțiune atât rolul de soție/mamă, dar și de om de carieră. Imaginea femeii este aceea de a împărtăși valorile morale ale societății, oferind repere despre posibilitatea de schimbare a mediului înconjurător într-unul mai eficient, dinamic și frumos. Povestea de succes a femeii actuale, antreprenoare a vieții de zi cu zi este asemănată cu atingerea planului ontologic și profesional, astfel reușind să motivăm ieșirea din tiparul cotidian și lupta pentru vise și idealuri. Tiparul femeii moderne este de a depăși vicisitudinile și de a conștientiza punctele forte cu scopul evoluției continuee.

 

 

Author