An memorabil pentru Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Iași, la 55 de ani de la înfiinţare. Peste jumătate de secol de istorie de când această unitate de învățământ parcurge cu succes registrele educaționale ale regimului doctrinar, comunist, dar și reformele moderne impuse de piața liberă, democratică. Numeroase activităţi extraşcolare și proiecte au fost implementate de cadre didactice dedicate, fapt ce a condus la crearea unui prestigiu în rândul unităților de învățământ ieșene. Astăzi, școala devine, la cerinţele societății, un spațiu cu rol socio-cultural de anvergură, în care vicisitudinilile creează arhetipuri axiologice ale instrucţiei şi educaţiei durabile. În acest caz, generațiile viitoare vor oferi societății un orizont de cunoaștere mai larg, presărat de vaste experiențe. Imperativul societății contemporane este acela de a crea plus valoare în rândul tinerilor prin educație de înaltă calitate, provocându-i spre a accede pe plan ontologic. De aceea, pătrundem în istoria vremurilor de demult, poposind la Școlița nr.2, unde, în anul 1874, a fost numit institutor îndrăgitul scriitor Ion Creangă. În imediata vecinătate, exista vechea clădire a Școlii mixte nr.3, una dintre cele mai vechi școli din zona Păcurari. Creșterea numărului de elevi a condus la dorința autorităților de a înființa o instituție gimnazială de prestigiu. Putem deschide un arc peste timp, adunând un buchet cu 55 de trandafiri, fiecare dintre ei reprezentând, începând cu anul 1964, un an plin de bucurii și împliniri, de succese și experiențe de neuitat pentru elevii Școlii nr. 17. Dornici de a acumula informații prețioase de la dascăli dedicați, copii de toate vârstele au pășit cu încredere, an de an, pe treptele școlii. Începând cu anul 1993, învățământul gimnazial din zona Păcurari urma să fie desfășurat sub patronajul „Împăratului poveştilor”, Ion Creangă. Descoperi cu drag, în curtea școlii, bustul din bronz al marelui scriitor, creat cu minuțiozitate de sculptorul Dan Covătaru. Transmiterea spiritului liber, însetat de cunoaștere, s-a făcut din generaţie în generaţie asemenea unui testament ce contribuie la formarea continuă a tinerilor, la obținerea performanţelor. Îndrăznesc să privesc școala de astăzi drept un sanctuar al cunoașterii, un loc- simbol în care se formează oamenii de vază ai societății. Omul devine, astfel, un produs educațional, o plăsmuire a rezonanței istorice a unei impunătoare instituții de învățământ. Este interesant să aducem în prim plan istoria gimnaziului de odinioară, în care profesorii erau considerați a fi mesageri pasionați și dedicați ai actului educațional, dovedind reale abilități de comunicare în procesul de formare continuă.

 

Deviza acestei emblematice instituții de învățământ ține de educarea tinerilor pentru a se dezvolta în carieră. Școala devine un important actor pe scena educațională ce se caracterizează prin performanță și calitate. Misiunea Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din Iași devine, în ansamblu,  un șablon scos în evidență de spiritul viu crengist, prezent în școală prin năzbâtiile bobocilor în formare, asemenea lui Nică din celebra operă „Amintiri din copilărie”. Odată ce pătrunzi în inima acestei frumoase locații, reușești să te întorci în timp, să privești cu ochii nostalgici școala de odinioară în care, bucuria de a fi copil era un manifest firesc, devenit astăzi o zestre a sufletului, o sursă continuă de amintiri. Oferta educațională variată asigură un climat favorabil dezvoltării competențelor de comunicare sociale și culturale a elevilor în acest context școala devinind principalul promotor al schimbării, oferind fiecărui elev oportunități egale de dezvoltare. Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Iași este o instituție de învățământ ce utilizează mijloace moderne de predare, dinamismul fiind prezent datorită activităților culturale întreprinse și participărilor  la diverse competiții.

Motto-ul Uniunii Europene- „Unitate în diversitate”- conduce la autonomia unităților de învățământ, formarea continuă a personalului didactic și organizarea unor activități extracurriculare cu scop educativ pentru tineri. Cunoscută la nivel local și județean, această unitate de învățământ implementează respectarea principiilor adevărului și muncii de calitate, cu scopul de a obține rezultate remarcabile la nivel educațional. Scopul școlii contemporane este acela de a promova învățământul creativ, inovativ, pentru a creea o societate civilă adeptă dezvoltării și schimbării. Cadrele didactice prezente la nivelul școlii asigură calitatea actului educațional prin creșterea performanței școlare a elevilor. Implicarea cadrelor didactice, de-a lungul istoriei, i-a adus acestei instituții de învățământ din Iași consacrarea și respectul, astfel reușind să fie reînnodate tradițiile de odinioară, în care spiritul ludic și inventivitatea deveneau instrumentele eficiente în atingerea performanței. O posibilă formă de motivare a tinerilor poate consta și în existența unor activități de educație nonformală prin crearea unor parteneriate cu diverse organizații culturale.

Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Iași a devenit principalul promotor al parteneriatelor educaţionale ce vizează implicarea elevilor în activități extracurriculare. Deschiderea cadrelor didactice de a adopta o formă modernă de predare s-a realizat odată cu dorința elevilor de a intra în contact cu diverse culturi. Elevii noștri s-au integrat perfect în atmosfera crengistă, bazată pe muncă, rigoare, creativitate şi inovare, eforturile depuse de cadrele didactive dorind să trezească în elevul contemporan profilul moral și intelectual al elevului tradiționalist, aplecat îndeseobi spre cunoaștere. Din acest considerent s-au creat dialoguri culturale cu organizații etnice… din dorința de a  le insufla tinerilor spiritul intercultural. O plusvaloare pe care această școală a căpătat-o  este și valoarea cultural-ştiinţifică, aspect încununat de-a lungul timpului de schimburile de experiență, conferințele și festivalurile organizate. În esență, se promovează o școală a diversității, a multiculturalității, în care elevii progresează prin autocunoaştere.

Școala Gimnazială „Ion Creangă” promovează o serie de valori și principii din dorința de a crea o cultură organizațională cu standarde ridicate, implicată în viața societății academice, prin afirmarea și dezvoltarea profesională a tinerilor. An de an, se rescrie istoria acestei instituții de învățământ prin împletirea armonioasă a elementelor moderne și a celor tradiționale, ambele centrate pe evoluția în carieră. Profesorii au militat de-a lungul timpului pentru promovarea actului educațional de calitate, punând în valoare potenţialul intelectual-ştiinţific al elevilor. Adaptarea la schimbare devine o problemă a epocii contemporane, cadrele didactice fiind nevoite să formeze caractere puternice, cu o moralitate riguroasă și tolerantă. Unica cale de a răzbi este performanța, aceasta fiind ţinta majoră a acestei unităţi de învăţământ. Legendara istorie a acestui sanctuar al cunoașterii plasează școala printre cele mai prestigioase aşezăminte din spațiul moldav de învăţământ. Conform spuselor înțeleptului Dalai Lama „Semeni o faptă, culegi un obicei./ Semeni un obicei, culegi un caracter./ Semeni un caracter, culegi un destin“. Privesc cu drag la Școala Gimnazială „Ion Creangă” și observ o unitate de învăţământ care, în ciuda megatendinţelor contemporane, se remarcă prin performanţă, dedicare și înclinație față de tradiții. În an aniversar, la împlinirea a 55 de ani de la înființare, îi doresc putere pe drumul presărat de succese.

Author